Dokumenti

JP „Kovinski Komunalac“ je , shodno članu 82. Zakona o zaštiti potrošača doneo rešenje br 02-3103/1-19 kojim se formira Komisija za rešavanje reklamacija i savetodavno telo , rešenje broj 02-3768/1-21 , u čijem sastavu je i predstavnik evidentiranog udruženja odnosno saveza iz člana 140. Zakona o zaštiti potrošača. Član navedenih tela je predstavnik Nacionalne organizacije potrošača Srbije.

Pravilnik za izmirenje duga na rate