Rukovodstvo

DRAGOSLAV JEREMIĆ,
direktor

Rođen 17.01.1958. godine, oženjen, otac dvoje dece. Srednju tehničku školu završio u Smederevu, diplomirani građevinski inženjer, diplomirao na građevinskom fakultetu u Zagrebu. Od 1996. do 2004. tehnički direktor G.P. Pionir, od 2004. do 2015. godine rukovodilac spoljne montaže u Utva Silosi. U mandatu 2017-2018. godine postavljen za V.D. Direktora JP „Kovinski komunalac“ Kovin, 2018. godine imenovan za Direktora JP „Kovinski komunalac“ Kovin.

PREDRAG STOJŠIN,
tehnički direktor

Rođen 05.12.1968. godine, po zanimanju je specijalista strukovni inženjer mašinstva i diplomirani menadžer za industrijsko ekonomski menadžment. Zaposlen u JP „Kovinski komunalac“ Kovin od 1992. godine, radio na rukovodećim poslovima, u periodu Jun – Oktobar 2017. godine postavljen na funkciju V.D. Direktora preduzeća, nakon čega je raspoređen na radno mesto tehničkog direktora.

NADZORNI ODBOR

1. BLAGOJE BOGDANOVIĆ,
predsednik nadzornog odbora

2. VESNA VOJINOVIĆ,
član nadzornog odbora

3. SPOMENKA MILOŠEVIĆ,
član nadzornog odbora