2017. godina

11.10.2017. Izrada nastrešnice ispred kapele na groblju

Javni poziv za nabavku

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

09.08.2017. Polovna dostavna vozila

Javni poziv za nabavku

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

08.08.2017. Mini Bager

Javni poziv za nabavku

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

08.08.2017. Pumpe i oprema

Javni poziv za nabavku

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

01.06.2017. Osiguranje

Javni poziv za nabavku

Konkursna dokumentacija

15.05.2017. HTZ oprema

Javni poziv za nabavku

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

05.05.2017. Popravka i održavanje teretnih vozila

Javni poziv za nabavku

Konkursna dokumentacija

Odluka o obustavi postupka za partije 1,3,5

Odluka o dodeli ugovora

05.05.2017. Rezervni delovi za automobile i vozila

Javni poziv za nabavku

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

25.04.2017. Gume za laka i teška vozila

Javni poziv za nabavku

Konkursna dokumentacija

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

24.04.2017. Boje i lakovi – Partija I

Javni poziv za nabavku

Konkursna dokumentacija

Pitanje i odgovor 1

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

29.03.2017. Boje, lakovi i srodni materijali

Javni poziv za nabavku

Konkursna dokumentacija

Odluka o obustavi postupka I Partija

Odluka o dodeli ugovora

23.03.2017. Ploče, limovi, trake

Javni poziv za nabavku

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

22.03.2017. Veterinarske usluge

Javni poziv za nabavku

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

15.03.2017. Elektro materijal

Javni poziv za nabavku

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

06.03.2017. Električna energija

Javni poziv za nabavku

Konkursna dokumentacija

Pitanje i odgovor 1

Odluka o dodeli ugovora

06.03.2017. Popravka i održavanje vodomera

Javni poziv za nabavku

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

06.03.2017. Usluge čišćenja kolektora za otpadne vode

Javni poziv za nabavku

Konkursna dokumentacija

Pitanje i odgovor 1

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

03.03.2017. Usluge održavanja i popravke pumpi

Javni poziv za nabavku

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

03.03.2017. Materijal za vodovod i kanalizaciju

Javni poziv za nabavku

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

12.02.2017. Građevinski materijal

Javni poziv za nabavku

Konkursna dokumentacija

Pitanje i odgovor 1

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

12.02.2017. Šljunak, pesak

Javni poziv za nabavku

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

26.01.2017. Analiza vode

Javni poziv za nabavku

Konkursna dokumentacija

25.01.2017. Hemikalije

Javni poziv za nabavku

Konkursna dokumentacija

25.01.2017. Goriva

Javni poziv za nabavku

Konkursna dokumentacija

Pitanje i odgovor 1

Odluka o dodeli ugovora