Rukovodstvo

MILAN MILOVANOV,
direktor

      Rođen 1984. god. u Pančevu, živi u Pločici, gde je završio Osnovnu školu „Đura Filipović“. Školovanje nastavio u Gimnaziji „Branko Radičević“ u Kovinu, a zatim upisao Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, gde je  diplomirao i dobio zvanje diplomiranog geografa. Radio u Opštini Kovin, na poslovima arhiviranja predmeta i održavanja računara, Osnovnoj školi „Đura Filipović u Pločici, kao profesor, a zatim se  zaposlio u J.P. „Kovinski Komunalac“ Kovin, u R.J. Informatičari. Jedno vreme obavljao i poslove šefa R.J. Zelenilo i čistoća i zimska služba, Stambenih zgrada, kao i šefa  R.J. Komunalni otpad. Zatim prelazi na mesto rukovodioca katastra groblja i pogrebnih usluga. 2020. god. imenovan je za pomoćnika predsednice Opštine Kovin, a 2022. god. za v.d. Direktora J.P. „Kovinski Komunalac“ Kovin. Ovu funkciju obavlja i danas.

ZORAN ŠĆEPOVIĆ,
menađer tehničkog sektora

NADZORNI ODBOR

1. BLAGOJE BOGDANOVIĆ,
predsednik nadzornog odbora

2. VESNA VOJINOVIĆ,
član nadzornog odbora

3. SPOMENKA MILOŠEVIĆ,
član nadzornog odbora