Dokumenti

Informator o radu

Video nadzor na deponiji

Atmosferske i otpadne vode

Rodna ravnopravnost

Rukovodstvo

Zaštita podataka o ličnosti

Interna revizija JP „Kovinski Komunalac“

Godišnji plan rada interne revizije

Etički kodeks interne revizije

Odluka o uspostavljanju funkcije interne revizije

Povelja interne revizije

Saglasnost osnivača

Sporazum o obavljanju poslova interne revizije

Strateški plan rada interne revizije

Izmena godišnjeg plana rada interne revizije za 2022

Izmena strateškog plana rada interne revizije za period 2022-2024

JP „Kovinski Komunalac“ je , shodno članu 82. Zakona o zaštiti potrošača doneo rešenje br 02-3103/1-19 kojim se formira Komisija za rešavanje reklamacija i savetodavno telo , rešenje broj 02-3768/1-21 , u čijem sastavu je i predstavnik evidentiranog udruženja odnosno saveza iz člana 140. Zakona o zaštiti potrošača. Član navedenih tela je predstavnik Nacionalne organizacije potrošača Srbije.

Pravilnik za izmirenje duga na rate

Cenovnik komunalnih usluga

Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu

Upitnik KU