Uredjenje i održavanje javnih i zelenih površina

  • Održavanje javnih zelenih površina
  • Sakupljanje otpada sa zelenih površina
  • Čišćenje ulica i trotoara
  • Košenje travnjaka