2022. godina

Plan integriteta

Program poslovanja

Finansijski plan

Plan nabavke

Obrasci

Šema JKP

Obrasci – I kvartal

Obrazac 12 – I kvartal

Program poslovanja – I izmena

Finansijski plan – I izmena

Plan nabavke – I izmena

Obrasci – I izmena

Bilans stanja

Bilans uspeha

Dinamika zaposlenih

Gotovinski ekivalenti i gotovina

Izveštaj o investicijama

Izveštaj o tokovima gotovine

Kreditna zaduženost

Neto dobit

Prihodi iz budžeta

Sredstva posebne namene

Sudski sporovi

Troškovi zaposlenih

Zaposleni

Obrazac 12

Program poslovanja – II izmena

Finansijski plan – II izmena

Plan nabavke – II izmena

Obrasci – II izmena

III kvartal

IV kvartal