Ciljevi

U skladu sa misijom i vizijom preduzeća kao osnova svih planskih aktivnosti definišu se generalni ciljevi i pravci delovanja usmereni na razvoj kvaliteta i obima pružanja usluga od strane JP ”Kovinski komunalac” Kovin:

  1. Poslovanje preduzeća na finansijski nezavisan i održiv način, pokrivanje stvarnih troškova iz realnih cena usluga odnosno postepeno postizanje ekonomskih cena.
  2. Maksimalna i aktivna saradnja sa Osnivačem i zajednička izrada strategija i dugoročnih planova.
  3. Smanjenje operativnih troškova, racionalizacija komercijalnih i tehničkih procedura, optimalizacija u svim procesnim fazama, smanjenje gubitaka uz stalne kontrole.
  4. Uvođenje novih tehnologija, energetska efikasnost, modernizacija voznog parka i opreme.
  5. Kontinuirano pružanje usluga bez zastoja i prekida uz stalno poboljšanje nivoa kvaliteta.
  6. Postepeno izjednačavanje cena usluga na nivou građanstvo – pravna lica.
  7. Razvoj kadrova, doškolovavanje, obuka i prijem novih radnika isključivo na osnovu zahtevane stručnosti i iskustva.
  8. Javnost u radu, stalna informisanost korisnika usluga javnog preduzeća.
  9. Uspostavljanje novog centralnog informacionog sistema sa bazama podataka za sve celine i delatnosti uz stalna poboljšanja i usavršavanja.
  10. Maksimalna posvećenost merama bezbednosti i zaštite zdravlja zaposlenih.