Kalendar odnošenja smeća

Na osnovu člana 18. Odluke o komunalnom uređenju naseljenih mesta na području opštine Kovin broj 352-33/2012-I od 18.09.2012. godine dostavljamo Vam sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se korisnici komunalnih usluga na teritoriji opštine Kovin da će se, počev od 01.03.2016. odnošenje smeća iz domaćinstava u Kovinu i naseljenim mestima opštine Kovin vršiti tokom noći, odnosno u periodu od 22:00 do 06:00 časova.

SAKUPLJANJE, ODVOŽENJE I ODLAGANJE SMEĆA – KOVIN

kalendar

SAKUPLJANJE, ODVOŽENJE I ODLAGANJE SMEĆA – NASELJENA MESTA

kalendar-1

Mole se korisnici predmetne komunalne usluge da smeće iz domaćinstva odlažu ispred svojih kuća, najkasnije do 22:00 časova, a prema gore utvrđenom Rasporedu iznošenja smeća.