Kontakt

J.P. KOVINSKI KOMUNALAC
Cara Lazara 92
26220 Kovin

Tel/Fax: 013 / 742-584
Tehnička služba: 013 / 742-150
Fabrika vode: 013 / 741-132
Pogrebno: 013 / 741-450

Pristup informacijama od javnog značaja, lice ovlašćeno za postupanje: dimitrije.klikovac@jpkk.rs

Reklamacije: reklamacije@jpkk.rs