Vizija

Javno preduzeće ”Kovinski komunalac” Kovin teži da postane moderno, savremeno preduzeće, tehnički opremljeno na zavidnom nivou, sa kadrovskom strukturom obučenom za obavljanje svih poverenih poslova i radnih zadataka.

U budućnosti ćemo težiti racionalizaciji troškova, optimalizaciji u svim procesnim fazama, povećanju ukupnog prihoda preduzeća, finansijskoj nezavisnosti u odnosu na Osnivača, što će dovesti do ekonomske stabilnosti preduzeća i sigurnosti i pouzdanosti u pružanju usluga.

Poslovanje preduzeća odvijaće se u skladu sa ekonomskim, socijalnim i ekološkim kriterijumima održivog razvoja.

Jedna od prihvatljivih definicija ”održivog razvoja” je: ”održivi razvoj je razvoj koji izlazi u susret potrebama sadašnjice, a da ne ugrožava sposobnost budućih generacija da zadovolje svoje sopstvene potrebe”.

Javnom preduzeću ”Kovinski komunalac” Kovin povereni su poslovi od strane lokalne samouprave, koji po vrsti i obimu u mnogome treba da zadovolje i
inplementiraju osnovne principe održivog razvoja na teritoriji opštine Kovin kroz uravnoteženost tri ključna faktora:

  • Održivi razvoj ekonomije, privrede i tehnologije,
  • Održivi razvoj društva na bazi socijalne ravnoteže,
  • Održivi razvoj životne sredine uz racionalno raspolaganjem prirodnim resursima.